Seide Rk 91 Pro Mobil Filtreleme ve Flushing Makinesi

Seide RK91 Pro Mobil Filtrasyon ve Flushing Makinası

Basit, hızlı ve kompakt. RK 91 yağ servis ünitesi ile, hidrolik veya yağlama sistemleri kolayca doldurulabilir, temizlenebilir. Kompakt boyut ve ergonomik tasarım, minimum çalışma alanlarında kolay kullanım sağlar. İnce filtreleme yoluyla bileşenlerin korunması Sistemde bulunan filtre elemanları 60 mikron, 25 mikron, 10 mikron filtre elemanları kullanılarak farklı mikronlarda filtreleme yapılabilir. Son kademe filtre elemanı daha hassas temizlik için 5 micron eleman opsiyonu vardır. Sistemdeki kirlilik ölçümü için elektronik kirlilik ölçüm cihazı ile partiküllerin sayımı yapılabilir. Hatlarda minimes bağlantı ile direk bağlantı yapılabilir. Bu cihazla yapılan ölçümlerle yazılı rapor elde edilir. 2 mikrondan 100 mikrona kadar değişik çaplardaki parçaların adetlerini ve buna bağlı olarak karşılığı olan NAS ve ISO standartlarını belirtir. RK 91, hortumlarla donatılmış olarak bağlanmaya hazır olarak gelir. Kolay taşıma için elektrik kabloları ile emiş ve dönüş hortumu taşıyıcı cihaza destek aparatları ile sabitlenmiştir. Ek aletler, taşıyıcı cihazın sepetine yerleştirilebilir.

Seide RK91 Mobil Filtrasyon ve Flushing Makinası ile sistemde flushing devresinde bulunan filtre elemanları 60 mikron, 25 mikron, 10 mikron filtre elemanları kullanılarak farklı mikronlarda filtreleme yapılabilir. Son kademe filtre elemanı daha hassas temizlik için 5 micron eleman opsiyonu vardır. Sistemdeki kirlilik ölçümü için elektronik kirlilik ölçüm cihazı ile partiküllerin sayımı yapılabilir. Hatlarda minimes bağlantı ile direk bağlantı yapılabilir. Bu cihazla yapılan ölçümlerle yazılı rapor elde edilir. 2 mikrondan 100 mikrona kadar değişik çaplardaki parçaların adetlerini ve buna bağlı olarak karşılığı olan NAS ve ISO standartlarını belirtir.

RK 91 üniteleri 3,2 ve 1 filtreli olmak üzere 3 seçenekten oluşmaktadır;

  • 3 filtreli : 60 mikron, 25 mikron ve 10 mikron,
  • 2 filtreli : 25 mikron ve 10 mikron,
  • 1 filtreli : 10 mikron olmak üzere.

Yazılan filtre elemanlarının hassaslıkları talep üzerine değiştirilebilir.

 

NEDEN SEİDE RK91 TERCİH EDİLMELİ ?

Ekonomik

Makinelerin kullanım ömrünü olabildiğince uzatan daha iyi bir filtreleme sağlar. Bu sebeple sık bakım ve parça değiştirme maliyetlerini ortadan kaldırır.

Kompakt Tasarım

RK 91 ünitelerinin teknik özelliklerinde listelenen çok sayıda gelişmiş özellik arasında kompakt tasarım, tasarım mühendislerinden oluşan ekibimiz tarafından karşılanması gereken temel bir gereklilikti. Filtrelerinin ve motorunun yatay olması sayesinde alçak boyu ve çekme kolunun katlanır olması servis arabalarının bagajlarına kolay şekilde yüklenmesini sağlar.

Rakipsiz ergonomi

Operatör servis ekipmanını yalnızca büyük bir fiziksel çabayla hareket ettirebiliyorsa, üstün teknoloji ve mükemmel tasarım hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle, RK 91 üniteleri tasarlanırken ergonomi birincil öneme sahipti. Optimize edilmiş ağırlık dağılımı sayesinde RK 91, minimum çabayla ayakta durma konumundan eğilebilir. Eğik konumda, RK 91 dik yürüyerek hareket ettirilebilir ve sırttaki baskı ortadan kaldırılabilir.

Temizleme Hızı

Temizleme hızı, filtre elemanlarının verimliliğine (βx (c)), nominal hacim akışına (Qnominal) ve yağ hacmine (Vgerçek) bağlıdır. Grafik D1'de temizleme süresi, filtre inceliğine göre gösterilmektedir (ISO 4406:1999'a göre temizlik sınıflarının gösterimi). Değerler laboratuvar yöntemleriyle kaydedilir ve çevre koşullarından etkilenebilir (örneğin, laboratuvar test tozu ISO MTD ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde sapan parçacık kümeleri, çalışan sistemlere sürekli ek kir girişi, yüksek su içeriği, vb.). Tüm karakteristik eğriler (bkz. grafikler D1-D2), 180 l / 47,5 galonluk bir referans yağ hacmi ve 15 l/dak / 4 gpm'lik bir nominal hacim akışı ile ilgilidir.